تفاوت ریسک و عدم قطعیت؛ کدام با استارتاپ آمیختگی بیشتری دارد؟

استارتاپ با ریسک روبرو است یا عدم قطعیت؟

برای درک اینکه کدامیک ویژگی استارتاپ‌ها است و درواقع با معنای استارتاپ آمیخته شده است ابتدا باید شناخت صحیحی از هر یک داشته باشیم.
زمانی که دقیقاً می دانیم که در اثر یک انتخاب یا یک عمل، چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد و می توانیم برآورد کنیم که احتمال رویدادن هر یک از این حالت ها چقدر است در شرایط ریسک به سر می‌بریم. معمولا در این شرایط احتمال روی دادن هر یک از حالت های موجود را به شکل درصدی از موفقیت بیان می کنند و این درصد را می‌توان تا اندازه ای دقیق برآورد کرد.

به طور مثال اگر سکه ای را به هوا پرتاب کنیم احتمال اینکه شیر بیاید ۵۰ درصد است در این حالت می توان گفت در شرایط ریسک هستیم چون دقیقا مشخص است که نتیجه پرتاب سکه، شیر یا خط می شود و احتمال رخ دادن هر کدام هم مشخص است. حتی با انتخاب های بیشتر مثل ریختن تاس هم دقیقا هر یک از این ویژگی ها مشخص است.

اما زمانی که نتوانیم همه حالت های ممکن که پس از اقدام یا انتخاب ما روی می دهد را تشخیص دهیم و همچنین نتوانیم احتمال وقوع هر یک را با دقت کافی محاسبه کنیم در شرایط عدم قطعیت یا نبود قطعیت هستیم. این زمانی است از عواقب اقدام خود آگاهی کافی نداریم.
هنگامی که یک شراکت را شروع می کنیم یا با یک تیم شروع به همکاری می کنیم خصوصا اگر در قالب کسب و کارنوپا یا استارتاپ هم باشد به ندرت می توان اطلاع دقیقی از سناریوهای پیش رو و درصد رخ دادن هر سناریو داشت.

پس می توان گفت استارتاپ بیشتر از آنکه با ریسک روبرو باشند با عدم قطعیت مواجه است. البته با استفاده از راهکارهایی می توان این شرایط را بهتر از قبل مدیریت کرد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *