Tags : مالیات استارتاپ

مالیات استارتاپ‌ها و کسب و کارها

پرداخت مالیات در استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآور مالیات استارتاپ موضوعی است که با توجه به تفاوت های کسب ‌و کارهای اینترنتی با کسب ‌و کارهای سنتی مخالفان و موافقانی دارد. یکی از مشکلاتی که ممکن است برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها پیش بیاید عدم اطلاع از شرایط و ضوابط قوانین مالیاتی […]بیشتر

گفتگو درباره مالیات استارتاپ ها

روش محاسبه مالیات استارتاپ ها چگونه است؟ آیا همه استارتاپ ها باید مالیات بدهند؟ مالیات استارتاپ موضوعی است که با توجه به تفاوت های کسب ‌و کارهای اینترنتی با کسب ‌و کارهای سنتی مخالفان و موافقانی دارد. یکی از مشکلاتی که ممکن است برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها پیش بیاید عدم اطلاع […]بیشتر