Tags : پرونده مالیاتی

مالیات استارتاپ‌ها و کسب و کارها

پرداخت مالیات در استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآور مالیات استارتاپ موضوعی است که با توجه به تفاوت های کسب ‌و کارهای اینترنتی با کسب ‌و کارهای سنتی مخالفان و موافقانی دارد. یکی از مشکلاتی که ممکن است برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها پیش بیاید عدم اطلاع از شرایط و ضوابط قوانین مالیاتی […]بیشتر